Björknäs

25 lägenheter uppdelat på 7 st. 1 ROK och 18 st. 2 ROK (varav 6 st. LSS-boende) med generösa tillhörande terrasser och balkonger med karaktärsfull form som går över hörn. Tre huskroppar med gavlarna vända mot Värmdöleden i söder, däremellan finns glasade skärmar som motsvarar byggnaderna – måttmässigt och med gavelspetsar – som släpper in rikligt med ljus på de därigenom vind- och bullerskyddade innergårdarna.

Bjorknas Aerial View

Bjorknas Ground View