Björknäs

25 lägenheter uppdelat på 7 st. 1 ROK och 18 st. 2 ROK (varav 6 st. LSS-boende) med generösa tillhörande terrasser och balkonger med karaktärsfull form som går över hörn. Tre huskroppar med gavlarna vända mot Värmdöleden i söder, däremellan finns glasade skärmar som motsvarar byggnaderna – måttmässigt och med gavelspetsar – som släpper in […]

Läs mer››

Trapptornet

Skissprojekt inför detaljplan med syfte att skapa större byggrätt och ändrad markanvändning till bostäder och centrumverksamhet; detta i en stadsmässig struktur i linje med styrdokument från kommunen och landstinget. Förslaget innehåller ett gestaltningsmässigt uppbrutet kvarter med varierat våningsantal, i huvudsak fyrspännare med i fasad avläsbara trapphus, vända mot gatan. En högre byggnad, med en fasadtrappning […]

Läs mer››

Villa Åshem garage

Efter den vackra renoveringen av villa Åshem fick kontoret förtroende att komplettera villan med ett nytt garage. Vi följde processen från bygglov till färdigt hus. Höga krav ställdes på utformningen då villa Åshem är klassad som kulturhistoriskt värdefull. Precis som i stora villan har här gedigna material och hantverksmässiga metoder använts. Vy av garagets huvudfasad […]

Läs mer››

Fyrklövern flerbostadshus

Flerbostadshus i Upplands Väsby med målgruppen unga vuxna. Kvarteret ligger centralt inom Fyrklövern med fyra fasader i gatuliv. Två parallella lameller med pulpettak binds samman av en lika hög tvärställd huskropp mot norr i en U-form och en lägre mot söder, så att en sluten gård bildas samtidigt som ljus släpps in från söder. Visionen […]

Läs mer››

Villa Skoog

Villa Skoog är ett byggprojekt som gör något stort av det lilla. Tillsammans med beställarfamiljen har arkitekterna på Rex Arkitektbyrå skräddarsytt den nya villan på en skogstomt i Stockholmstrakten. Utgångspunkten var att få familjens önskelista att gå ihop med tomt och budget för ett arkitektritat hus med tydligt modernt formspråk. Tomtens förutsättningar som t.ex. dess sluttning och dess solförhållanden har fått […]

Läs mer››

Kvarteret Flamman

Kvarteret Flamman är ett nytt parhus område i Stockholmstrakten just nu på ritbordet. Förhoppningsvis kommer det ut till försäljning inom kort. Arkitektens utmaning i detta projekt var att skapa maximala fördelar för det nya hemmet utifrån hårt satta premisser. Lösningen var Två smala lägenheter arrangerade tillsammans i form av parhus med ett socialt entréplan och […]

Läs mer››

Villa Hem

Villa hem är ett samarbete med ett byggföretag som har höga ambitioner vad gäller både utformning och utförande. Tanken är att byggare tillsammans med arkitekten skapar en modern villa som ger de boende det mesta möjliga samtidigt som huset själv håller sig inom en stram och modern form. Den stora skillnaden med ett ”arkitektritat hus” […]

Läs mer››

Rets radhus

Som arkitektkontor är det vanligt att man har många betrodda leverantörer och partners. Det är kontakter som Rex arkitektbyrå samlar på oss under åren genom de projekt som vi deltar i. Kompetenta byggföretag och skickliga hantverkare som vi träffar och lär känna, som vi upptäcker har liknande inställning och ideal, som brinner lika mycket som vi för att skapa och ta fram […]

Läs mer››

Entré & trapphus Malmgatan

Att renovera entréer & trapphus i denna magnifika innerstadsfastighet var ett spännande  renoveringsprojekt. Som arkitekt är det ovanligt att man har så ambitiösa beställare som var nog med att varje detalj i trapphuset skulle rustas upp och tas om hand. Målet för projektet var att återställa tre av Stockholms finaste trapphus till ursprungligt skick. Trapphusen är belägna […]

Läs mer››