Cityterminalen

Cityterminalen var både sliten och svår att hitta i när vi 2006 fick uppdraget att ta ett helhetsgrepp både vad gäller trafiken och de kommersiella ytorna, med målet att skapa en bättre miljö för resenärer. Samtidigt skulle de kommersiella ytorna utökas för att inrymma fler företag och bättre service för både besökare och resenärer. Efter nyinvigningen har Cityterminalen en helt ny butiksfront av glas och stål;  all skyltning har bytts ut och de kommersiella delarna har helt skiljts från trafikinformation och orienteringsskyltning för att förenkla och förtydliga. Den arkitektorniska karaktären för den nära 6500 m² stora fjärrbussterminalen har invändigt uppdaterats för att skapa en interiör som står sig många år framöver och som håller en hög internationell klass.

Ledord har varit ljus och luft med mycket vitt som bas och klara accentfärger i rött, grönt och gult som står ut och aldrig blir omoderna.

CITYTERMINALEN13 CITYTERMINALEN14

CITYTERMINALEN02      CITYTERMINALEN09Bröstning av glas: infästningsdetaljer.

CITYTERMINALEN05Toaletter med långa tvättställsbänkar: snygga och enkla att hålla rena.

CITYTERMINALEN16

CITYTERMINALEN10

CITYTERMINALEN07

CITYTERMINALEN12

CITYTERMINALEN06