Entré & trapphus Malmgatan

Att renovera entréer & trapphus i denna magnifika innerstadsfastighet var ett spännande  renoveringsprojekt. Som arkitekt är det ovanligt att man har så ambitiösa beställare som var nog med att varje detalj i trapphuset skulle rustas upp och tas om hand.

Målet för projektet var att återställa tre av Stockholms finaste trapphus till ursprungligt skick. Trapphusen är belägna i samma fastighet. Byggnadsdelar, utsmyckningar och måleri hade sakta men säkert tappat sin forna glans under årtiondena genom olika ombyggnader och tillägg. Ändringarna hade ändrat trapphusen såpass att man inte längre upplevde den ursprungliga arkitekturen. Lyckligtvis var ett av trapphusen mer eller mindre intakt om än mycket nedgånget, där kunde man hitta förlagor för att återställa de andra trapphusen i samma stil.

De tre trapphusen behövde utöver vanliga målningsarbeten även bättre belysning, uppstädning av alla utanpåliggande el-dragningar och en renovering av befintliga träarbeten, som foder, socklar och bröstningspaneler. Helt nya dörrar ersatte de gamla fula aluminiumpartierna samtidigt som befintliga trädörrar, utvändigt och invändigt rustades upp och bättrades på samt anpassades på ett finkänsligt sätt till moderna krav på säkerhet och utrymning.

arkitekt stockholm trapphus
Ett nära sammarbete mellan arkitekt och målare gjorde att trapphusentrén kunde nya väggfresker inspirerade av befintliga målningar.

arkitekt stockholm trapphus
Trapphusentré 2 med befintliga fresker restaurerade och ny belysning för att accentuera dem till ett starkt arkitektoniskt motiv.

arkitekt stockholm trapphus
Trapphus med ny belysning och ny målning.

arkitekt stockholm trapphus
Detaljer på ny dörr och ny hissfront.

I trapphus 2 fanns som sagt, mycket av originalutförandet kvar. Hela inredningen med måleri och träutsmyckning tvättades försiktigt, sedan lagades alla trädetaljer.

Arkitekterna tog fram gamla foton från stadsmuséet som visar trapphus 2 i original. Dessa användes sedan vid målning av trapphuset. Tyvärr hittades inte mycket dokumenterat om hur det såg ut i trapphus 1 innan det blev ombyggt till oigenkännlighet. Trapphus 2 användes därför som förlaga för att återskapa trapphusets målningar och reliefer som måste ha förstörts i tidigare renoveringar. Samtigt som det gjordes spårades all el in i väggar och tak istället för att som tidigare varit ett virrvarr av utanpåliggande kablar.

Ambitionen under hela projektet var att komma så nära som möjligt så som det såg i trapphusen när de var nya. Bilderna i motivfrisen är därför inte målade utan framskrapade i relief precis som originalen. Mönstret var tvunget att anpassas till nya vägglängder men slutresultatet blev mycket lyckat. Motivfrisen accentuerades sedan med varmt led-ljus för att framhäva dem ytterligare och för att ge lite mer allmännljus till trapphuset. Under motivfrisen finns stuccolustro som även den är mönstrad med band av reliefer lika trapphus 2.

Trapphusen var före projektets början väldigt mörka så utöver de vanliga elarbetena behövdes en helt ny belysningsplan som Rex arkitektbyrå tog fram. Tillsammans med Örsjö Belysning ritades några vackra specialanpassade armaturer för trapphuset som ändå var enkla och därför inte stal uppmärksamhet från resten av trapphuset.

Genom en kombination av pendelade armaturer med takspotlights och nya vägglampetter på strategiska ställen uppnåddes en helt ny ljusbild. Tillsammans med Örsjö arbetade Rex fram en ny version av armaturklassikern Puck som fick nya mått för att passa på trånga ställen t ex i trappspindlarna. En ny takkrona med handblåst glas installerades också. Även denna kommer från Örsjö belysning och är unik för detta projekt.

arkitekt stockholm trapphus
Ny lampett framtagen tillsammans med Örsjö Belysning.

arkitekt stockholm trapphusTrapphusentré med vägg ny väggfris och stuccolustro i relief.

arkitekt stockholm trapphus
Detaljbild av ny takkrona framtagen tillsammans med Örsjö.

arkitekt stockholm trapphus
Renoverade dörrar, helt nytt trapphusutseende och detaljer på stuccolustro relief.

Före- och efterbilder:

arkitekt stockholm trapphusFöre renovering till vänster, efter till höger.

arkitekt stockholm trapphusFöre renovering till vänster, efter till höger.

arkitekt stockholm trapphusFöre renovering till vänster, efter till höger.

arkitekt stockholm trapphusFöre renovering till vänster, efter till höger.

dorrdetaljFöre renovering till vänster, efter till höger.

arkitekt stockholm trapphusFöre renovering till vänster, efter till höger.

arkitekt stockholm trapphusFöre renovering till vänster, efter till höger.