Fyrklövern flerbostadshus

Flerbostadshus i Upplands Väsby med målgruppen unga vuxna. Kvarteret ligger centralt inom Fyrklövern med fyra fasader i gatuliv. Två parallella lameller med pulpettak binds samman av en lika hög tvärställd huskropp mot norr i en U-form och en lägre mot söder, så att en sluten gård bildas samtidigt som ljus släpps in från söder. Visionen är att skapa en tidlös och funktionell byggnad i harmoni med sin omgivning.

Fyrklövern - Fasad mot väst

Kvarterets huvudentré finns i hörnet vid områdets gemensamma torg. Mot detta torg finns också en butikslokal med loftvåning. De höga stora glaspartierna med smidesräcken medger ett stort ljusinsläpp och lägenheterna upplevs därmed också som rymliga och ljusa.

Fyrklövern - Rendering mot söder

De små bostäderna mot söder, i en tre vångar hög del, har takträdgård med två större orangerier och en livfull fasad med indragna balkonger.

Fyrklövern - Rendering mot norr

Mot norr ligger också små bostäder i den fem våningar höga huskroppen. Denna har en liknande utformning som den södra i de lägre våningarna medan de övre två har en annan balkonglösning, med bibehållen vertikalitet. Trapphusen är något indragna. Mot gården finns södervända balkonger.

Fyrklövern - Plan- och fasadritning

Huskropparna mot öst och väst innehåller lite större bostäder med franska balkonger på utsidan och generösa balkonger in mot innergården, medan den norra och södra huskroppen består av ettor.