Gjuterihuset

Nytt kontor för Semcon på Lilla Essingen i Stockholm. Ombyggnad av det gamla Gjuterihuset till kontor. Huset är skyddsklassat och krävde varsamhet samt att alla konstruktioner bevarades. Viljan var också att redovisa takkonstruktionerna i gjutjärn. Detta tillsammans med en vilja hos kunden att se arbetsplatsen som ett klubbhus – en mötesplats – gjorde att vi valde att lämna den stora volymen öppen i möjligaste mån och bygga med väggar som ger ett tillfälligt intryck eller har transparens.

SEMCON Olle Rex Arkitekter Fagerhults Belysning 08-2006, Stockholm

gjuterihuset_2

gjuterihuset_3 SEMCON Olle Rex Arkitekter Fagerhults Belysning 08-2006, Stockholm

gjuterihuset_51

SEMCON Olle Rex Arkitekter Fagerhults Belysning 08-2006, Stockholm

gjuterihuset_7

gjuterihuset_8

gjuterihuset_9

SEMCON Olle Rex Arkitekter Fagerhults Belysning 08-2006, Stockholm

SEMCON Olle Rex Arkitekter Fagerhults Belysning 08-2006, Stockholm

gjuterihuset_12