Hotel Bequia

På den lilla karibiska ön Bequia strax söder om dess något större grannar St Vincent och Martinque, precis vid Friendship Bay ligger Hotel Bequia. Där gjorde vi ett förslag om en exklusive semester resort. I projektet var den drivande tanken att utgå ifrån platsen och skapa en berättelse för de olika delarna och väva ihop det med den redan existerande resorten. Varje del av projektet skulle skapas utifrån dess läge, funktion och knyta an till traditionell karibisk kolonial stil.

bequia_1
Villa Victoria var fyllt av hotell rum och gjordes till resortens huvudbyggnad och syftade mot en stor plantage huvudbyggnad.

bequia_2
Båthusen var i direkt anslutning till vattnet och anspelade på fiske eller båthus.

bequia_3Hela resorten sedd från vattnet.

bequia_4
Båthusen.

bequia_5
Restaurang byggnaden låg vid stranden.

 

bequia_6
Framför restaurangen gjordes ett sort deck i trä med olika sitt grupper.

bequia_7
Restaurangen sedd från insidan.

bequia_8
Stenvillorna var enklare och robusta i sitt formspråk och låg längre upp i den kraftiga sluttningen längs gångstråket som gick genom resorten.