Kristinehem

Kristinehem är ett idéprojekt om en ny påbyggnad, en vind, med minst sagt speciella förutsättningar i centrala Stockholm. Basen är ett snyggt flerbostadshus i funkisstil med stora, platta takytor på Kungsholmen. Vår beställare har sett möjligheten att utnyttja denna takyta och bygga på huset med fler våningar som ska innehålla moderna, exklusiva  vindslägenheter. Byggnaden är högt belägen och är även det sista huset längs gatan innan marken tar slut och sluttar brant och klippigt ner i Mälaren. Detta  innebär ett fantastiskt läge för de tänkta bostäderna med milsvid utsikt över de centrala delarna av Stockholm samtidigt som det är mycket nära till kommunala kommunikationer och stadens kommers.

Den befintliga byggnadens höjd varierar i och med att flerbostadshuset ursprungligen planerades  i mindre sektioner för att skapa variation och bryta ner den långa huskroppens skala.  Höjdvariationen har varit utgångspunkt även för den nya påbyggnadens arkitektur. Därför är den  en- till två våningar hög och kompletteras med uppstickande, rundade lådor som innehåller hissmaskineri samtidigt som de ger påbyggnaden karaktär. I sann funktionalistisk anda vill vi som arkitekter inte dölja de tekniska installationerna utan de får bli tillbyggnadens fördel istället, som accent eller dekoration.

Påbyggnaden kommer att få samma variation i höjd som den befintliga byggnaden, men inverterat. Med  detta menas att de sektioner som tidigare hade flest våningar och var högst har fått en våning som påbyggnad, de lägre delarna av byggnaden har fått två våningar som påbyggnad och bli därmed högst.

Påbyggnaden plåtkläs helt liksom befintligt tak. Påbyggnadens långsidor blir till största delen uppglasade för att få stora ljusinsläpp, maximal utsikt samt för att gå i linje med byggnadens funktionalistiska ursprung.

 

vind stockholm