Radhus Mosjoen

Rex arkitektbyrå anlitades för att skissa fram ett förslag till ny bostadsbebyggelse i en liten norsk stad, Mosjoen. Platsen var en långsmal tomt i sluttningen ner mot dalen där staden ligger, med möjlighet att bygga nya bostäder och därmed kunna förtäta området. Befintlig bebyggelse består till stor del av villor så arkitekterna föreslog en för området ny bostadstyp: radhus. För att åstadkomma en ganska hög exploateringsgrad men utan att tumma på tomtens kvalitéer: det vackra, höglänta naturläget med utsikt, blev projektet tillslut till sex stycken radhus i två våningar plus souterränggarage som klättrar på tomtens slänt och vänder sig mot dalgången nedanför.

mosjoen_1
Naturlandskapet i slänten sparas till så stor del som möjligt. Byggnaderna är ritade för att passa väl in i omgivningen med den branta tomten.

mosjoen_2
Angöring till byggnaderna sker praktiskt nog under husen. Där finns garage som skyddar bilarna mot det bistra klimatet, särskilt på vintrarna.

mosjoen_3
Byggnadernas läge i relation till byn.

mosjoen_5
Byggnaderna har entré från baksidan och praktiskparkering undertill.

mosjoen_6
Interiörvy med mot den fantastiska utsikten i två plan. 

mosjoen_7
Översikt med hela området i fågelperspektiv. Här ser man tydligt att husens läge är anpassade efter terrängen.