Resort Koh Samui

Projektet i Koh Samui är ett förslag till en resort anläggning i Thailand som består av separata huskroppar som är sammankopplade med varandra. Anläggningen är placerad på en höjd för att ta till vara utsikten.

koi_1
Poolen vilar på pelare och svävar över grönskan..

koi_2Utsikt mot vattnet.

koi_6
Trappan med sin spaljé knyter samman de olika volymerna.

koi_3
Intriör med utsikt.

koi_4
Trappdelen har en spaljé som skuggar passagen och i änden av trappan skymtar man utsikten nedan..

koi_5Kvällsrendering vid pool terassen.