Trapptornet

Skissprojekt inför detaljplan med syfte att skapa större byggrätt och ändrad markanvändning till bostäder och centrumverksamhet; detta i en stadsmässig struktur i linje med styrdokument från kommunen och landstinget. Förslaget innehåller ett gestaltningsmässigt uppbrutet kvarter med varierat våningsantal, i huvudsak fyrspännare med i fasad avläsbara trapphus, vända mot gatan. En högre byggnad, med en fasadtrappning där vartannat rum har vinklade fönster och vartannat balkong, markerar tågstationen och brofästet.

Trapptornet - Rendering balkonger skyskrapa   Trapptornet - Sektion och plan skyskrapa

Trapptornet -Rendering fasad skyskrapa

Trapptornet - Rendering uppifrån skyskrapa