Villa Skoog

Villa Skoog är ett byggprojekt som gör något stort av det lilla. Tillsammans med beställarfamiljen har arkitekterna på Rex Arkitektbyrå skräddarsytt den nya villan på en skogstomt i Stockholmstrakten. Utgångspunkten var att få familjens önskelista att gå ihop med tomt och budget för ett arkitektritat hus med tydligt modernt formspråk. Tomtens förutsättningar som t.ex. dess sluttning och dess solförhållanden har fått bestämma både villans placering på tomten och rummens placering inne i villan.

Villan är en modern tappning av den klassiska svenska trävillan. Typologin ”trävilla” förkroppsligar för många drömmen om det egna hemmet. Trävillan har funnits med länge men varje tid har sin egen version av vad som utgör det perfekta hemmet. På samma sätt som villan ser olika ut beroende på när den byggs så ser den också olika ut beroende på vem som bygger och bor i den. Villa Skoog har ett återhållet  och sofistikerat modernt formspråk där fokus ligger på detaljerna snarare än de stora gesterna. Arkitekten har med inlevelse försökt anpassat de små måtten så att helheten ska bli harmonisk och väl avvägd. Rummens storlek och samband följer moderna krav på ljus och öppenhet. Fasaden har en oregelbunden fönstersättning med stora fasta glaspartier för att ta in tomtens skogskaraktär i rummen.

Läs om projektet från beställarens perspektiv i artikeln här.

villa skogshem
Rendering som visar huset en höstkväll.

villa skogshem planer
Planerna skiljer sig åt, där entréplan är socialt och öppet och souterrängplan rymmer sovrum och familjerum.

villa skogshem fasad 1
Rummen kommer domineras av de stora generösa glaspartierna som riktar sig mot olika intressanta punkter i trädgården.

villa skogshem fasad 2

Fasaden är stram, klädd i trä med de stora oregelbundet placerad glaspartierna som största motiv.